Trường mầm non Hồng Tiến - Nơi thắp sáng niềm hạnh phúc của trẻ thơ
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn28559
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14475
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13862
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13601
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13322
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn13175
7 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn13015
8 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12939
9 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12929
10 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12851
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn12104
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn11834
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10751
14 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn10212
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9547
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7542
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7423
18 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6796
19 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6776
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn6369
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn6267
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn6195
23 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5980
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5839
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5323
26 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn5196
27 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn5196
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn4246
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3607
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn3099
31 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2893
32 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2852
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2069
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn2069
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn358

98